Structuur van de onderneming

Hoofdkwartier:Hangzhou, HQ& R&D Center
Fabriek:provincie Sichuan, R&D T&M Base
Basis van toepassing:Tianjin.
Branch:Chengdu, Tianjin, Wuhan, Shijiazhuang, Zhengzhou