Cultuur van bedrijven

Vision:Om een wereldwijd toonaangevende ontvochtigingsinrichting te zijn.
Missie:Om een comfortabele omgeving te creëren.
Waarde:Klant-georiënteerd, loyaal, intelligent, ondernemend, creatief.
Geest:Earnest, innovatief.